Fjerning av kapillærer med diatermi

Varighet: 15 minutter

Fjerning av kapillærer med diatermi tilbys av:

» Browse schedule.